Twitter response:

Doel van de stichting

Doel van de stichting:

Stichting “Ik heb een droom” heeft als doelstelling kinderen met een lichamelijke, dan wel verstandelijke beperking te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doen wij door gezinnen een financiële bijdrage te leveren om dit te realiseren.