Twitter response:

Hoe werkt ’t ?

De beoordeling van uw droom, gebeurt aan de hand van een aantal criteria:

  • Woonachtig in Twente
  • Lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • Leeftijd tot 16 jaar
  • Bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling:
    • Spraak en taalontwikkeling
    • Motoriekontwikkeling
    • Ontwikkeling omgangsvormen / sociale vaardigheden

Indien de droom aan bovenstaande criteria voldoet, zullen wij nader contact met u opnemen. In dit contact zal worden gekeken of en zo ja welke bijdrage de stichting kan leveren. De stichting heeft een toetsingscommissie welke uiteindelijk zal beslissen of we iets voor u kunnen betekenen.